Jaunųjų fizikų diena progimnazijoje

7okas_2016Balandžio 26-ąją jaunųjų fizikų dienoje progimnazijoje — jau aštuntus metus rajono septintokai dalyvauja „Šauniausio fiziko septintoko“ konkurse, o aštuntokai – rajoninėje fizikos olimpiadoje.

Šiais metais savo jėgas pasiryžo išbandyti 16 septintokų iš 7-ių rajono mokyklų ir net 23 aštuntokai iš 6 mokyklų.
Džiaugiamės mūsų mokyklos šauniais jaunaisiais fizikais, puikiai įveikusiais nelengvus fizikos uždavinius ir praktinius darbus. Ir sveikiname laimėtojus.

Tautvydas Dundulis – III vieta „Šauniausio fiziko septintoko“ konkurse:
Nerija Labanauskaitė — I vieta fizikos olimpiadoje
Evaldas Gerutis — I vieta fizikos olimpiadoje
Gabrielė Karžinauskaitė — II vieta fizikos olimpiadoje
Emilija Galkutė — III vieta fizikos olimpiadoje

Moksleivių mokytojai Tomas Jankauskas ir Asta Radžvilienė

6-ų klasių moksleivių anglų kalbos olimpiada

english_olimpiadBalandžio 12 dieną progimnazijoje vyko rajoninė 6-ų klasių moksleivių anglų kalbos olimpiada. Joje dalyvavo 11 mokinių iš įvairių rajono mokyklų.
Sveikiname III vietos nugalėtoją Aistę Vaitekūnaitę (6b kl.) ir jos anglų kalbos mokytoją Laimą Kurauskienę.

Rajono jaunieji matematikai Mato Slančiausko progimnazijoje

2016 m. kovo 9 d. progimnazijoje įvyko Joniškio rajono (II etapo) 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Joje dalyvavo jaunieji matematikai iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Žagarės gimnazijos, Skaistgirio gimnazijos, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos, Kriukų pagrindinės mokyklos, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Mindaugių pagrindinės mokyklos, Mato Slančiausko progimnazijos . Viso 75 dalyviai.
Sveikiname progimnazijos mokinius, užėmusius prizines  vietas:

Eil nr. Vardas, pavardė Klasė Užimta vieta
1 Juta Adomaitytė 5 2
2 Ignas  Tautvaišas 5 2
3 Paulius  Rimkevičius 6 3
4 Benas Strockis 8 2
5 Evelina Klepčytė 8 3

Ir jų matematikos mokytoją Janiną Dauparienę.
Padėka matematikos mokytojoms Linai Aleknavičienei ir Janinai Dauparienei už šios olimpiados organizavimą ir vykdymą.
Ačiū visiems  olimpiadoje dalyvavusiems mokiniams, mokytojams.