5-8 klasių rajoninė matematikos olimpiada

Kovo 29 dieną Joniškio M.Slančiausko progimnazija organizavo  5-8 klasių rajoninę matematikos olimpiadą. Dalyvavo net  63 moksleiviai iš 7 rajono mokyklų.  Džiaugiamės gausiu būriu mokinių, atstovavusių mūsų mokyklą.  Ypatingai dėkojame prizininkams.

 • 5a  Orestui  Vozbutui – I vieta
 • 5b  Audringai Daškevičiūtei – III vieta
 • 5b  Jonui Savickiui
 • 5b  Mildai Valančiūtei
 • 6a  Faustai Žebrauskaitei – I vieta
 • 6a  Simonai Rimkevičiūtei – I vieta
 • 6a  Emilei Balčiūnaitei
 • 6b  Pijui Juočui
 • 6b  Dovydui Petrylai
 • 7a  Jutai Adomaitytei – I vieta
 • 7a  Ignui Tautvaišui
 • 8a  Emai Vaineikytei
 • 8a  Pauliui Rimkevičiui
 • 8b  Andrėjai Jeneliūnaitei
 • 8b  Beatričei Kozmianaitei

Sveikiname dalyvius ir prizininkus, Lina Aleknavičienė  ir Janina Dauparienė.

Mūsų sėkmė pasitinkant Lietuvos 100 metų ir mokyklos 40 metų gimtadienius.

Joniškio „Aušros“ gimnazijoje įvyko Šiaulių krašto jaunųjų matematikų olimpiada įsteigtam prizui laimėti. Joje dalyvavo dvi  Mato Slančiausko progimnazijos komandos. Pirmą vietą užėmė komanda, kurioje užduotis susikaupę sprendė :

 • Juta Adomaitytė, 7a klasės mokinė
 • Ignas Tautvaišas, 7a klasės mokinys
 • Paulius Rimkevičius, 8a klasės mokinys
 • Povilas Rimkevičius, 8 a klasės mokinys
 • Ema Vaineikytė, 8a klasės mokinė

Šiai komandai  padėkos raštą ir pereinamąjį prizą įteikė „Aušros“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Vitalija Mačiulienė.

Sveikiname šios komandos narius ir jų matematikos mokytoją Janiną Dauparienę.

Dėkojame ir II-ąjai komandai :

 • Gritai Budrytei, 7b klasės mokinei
 • Paulinai Dauparaitei, 7b klasės mokinei
 • Ievai Msiūtei, 8b klasės mokinei
 • Andrėjai Jeneliūnaitei, 8b klasės mokinei
 • Beatričei Kozmianaitei, 8b klasės mokinei ir mokytojai Linai Aleknavičienei už dalyvavimą.

Artėjant mokyklos jubiliejui …

Šis ruduo turtingas matematikos renginiais, kurie prasidėjo dar spalio 28 d.
5b; 6b; 7a; 7b; 8b mokiniai dalyvavo ne tik matematikos, bet ir anglų k. kvalifikacinėje olimpiadoje „Kings“.
Visi dalyvavę buvo pakviesti  į finalą.
Labai džiaugiamės  matematikos finalistais :

 • Milda Valančiūtė, Audringa Daškevičiūtė, Jonas Savickis, Justinas Muižys  (5b klasė)
 • Pijus Juočas, Dovydas Petryla (6b klasė)
 • Juta Adomaitytė (7a klasė)
 • Aida Gailiūnaitė (8 b klasė).

Didžiuojamės ir anglų k. finalistais:

 • Jonas Savickas (5b)
 • Andrėja Vaitiekūnaitė (6b klasė)
 • Ugnė Skripkutė ir Aistė Vaitiekūnaitė (8b klasė).

Lapkričio 16 d.  net dvi 5-8 klasių  komandos  dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame matematikos komandiniame konkurse.  Viena iš mūsų komandų užėmė 4 vietą.

Lapkričio 28 d. 7-8 kl mokiniai atstovavo M.Slančiausko progimnaziją, matematikos konkurse „Aušros“ gimnazijoje.

Labai džiugu, kad šiais metais mokinai gausiai dalyvavo „Olympio“ konkurse. Prisijungė ir 1-4 kl mokiniai. Labai laukiame rezultatų.

Matematikos metodinio būrelio pirmininkė Lina Aleknavičienė dėkoja tėveliams už bendradarbiavimą, mokiniams- už aktyvų dalyvavimą renginiuose ir garbingą mūsų mokyklos atstovavimą.

Rajoninė rusų kalbos popietė „Mokomės per žaidimą“

Lapkričio 30 dieną įvyko rajoninė rusų kalbos popietė „Mokomės per žaidimą“. Dalyvavo 7-ų klasių komandos iš Saulės pagrindinės, Kriukų pagrindinės ir Skaistgirio gimnazijos mokyklos. Buvo atliekamos netradicinės užduotys rusų kalba. Mokiniai dirbdami grupėse įtvirtino rusų k. žinias, remdamiesi kitais mokomaisiais dalykais (geografijos, matematikos, kitų užsienio kalbų žiniomis). 7a komanda (Adomaitytė J., Tautvaišas I., Ambroževičiūtė A., Nazaraitė E., Pranulytė A.) užimė pirmą vietą. Sveikiname nugalėtojus.

ŠAUNUOLIAI JAUNIEJI MATEMATIKAI

Progimnazijos dvi jaunųjų matematikų komandos, sudarytos iš 5 – 8 klasių mokinių, dalyvavo matematikos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių Stasio Šalkauskio vardo gimnazijoje.

Labai labai džiugu, kad net dvi komandos ruošėsi ir vyko į olimpiadą. Visi šaunuoliai. Na, o viena komanda tik per vieną taškelį atsiliko nuo prizinės vietos ir užėmė garbingą ketvirtą vietą. Sveikiname komandos mokinius:

 • ORESTĄ VOZBUTĄ, 5A klasės mokinį
 • EMILĘ  BALČIŪNAITĘ, 6A klasės mokinę,
 • JUTĄ ADOMAITYTĘ, 7A klasės mokinę,
 • PAULIŲ RIMKEVIČIŲ, 8A klasės mokinį,
 • EMĄ VAINEIKYTĘ, 8A klasės mokinę.

Sėkmės jiems ir jų matematikos mokytojai Janinai Dauparienei.

Taip pat  dėkojame II- ąjai komandai :

 • Audringai Daškevičiūtei, 5b klasės mokinei
 • Dovydui Petrylai, 6b klasės mokiniui
 • Ignui Tautvaišui, 7a klasės mokiniui
 • Ievai  Msiūtei,  8b klasės mokinei
 • Andrėjai Jeneliūnaitei,  8b klasės mokinei ir mokytojai  Linai Aleknavičienei už dalyvavimą