„Ir aš galiu“ finalinis turas

Gruodžio 23 dieną įvyko sceninės raiškos talentų šou „Ir aš galiu“ finalinis turas. Komisija iš 19 pirmojo turo dalyvių atrinko 9 pasirodymus. Viltė Dagytė ir Brigita Budreckaitė yamachomis sugrojo dainą „Last Christmas“, Atėnė Jeneliūnaitė skaitė ištrauką iš J. Degutytės kūrinio „Žydrasis obuolys“, Miglė Norušaitytė ir Brigita Stankaitytė pagrojo kūrinį „Vokiečių dainelė“, 4a klasės vokalinis ansamblis padainavo dainą „Patikėti stebuklu“, Justina Grubytė sušoko hip hopo stliliaus šokį, Juta Adomaitytė padainavo dainą „Nauji metai“, 2a ir 3a klasių mergaitės ir Arminas pašoko šokį „Zumba“, Ugnė Martinaitytė pralinksmino žiūrovus daina „Last Christmas“, o jai talkino šokėjos Lilijana Kupčikaitė ir Elinga Kalytytė. Visiems dalyviams buvo įteikti diplomai-nominacijos bei saldieji prizai. Komisija išrinko tris geriausius numerius t.y. Atėnės Jeneliūnaitės išraiškingą skaitymą (I-a vieta), Ugnės Martinaitytės, auksinio balso savininkės, atliekamą dainą (II-a vieta) ir 4a klasės vokalinio ansamblio dainą (III-ia vieta).

Dėkojame komisijai: pavaduotojai V. Zigmantienei, šokių mokytojai S. Paulavičienei, muzikos mokytojai V. Pučkuvienei ir pavaduotojai J. Šiurnienei.

PROJEKTAS-KONKURSAS „DUETAI“

Ketvirtadienį po 6 pamokų mokyklos salėje vyko gražus renginys, kuriame dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Šiuo renginiu tarsi palydėjome nueinančius 2016-tuosius metus – Bendruomenių metus. Projekte -konkurse dalyvavo šeši duetai, o renginyje buvo ir daugiau jų. Koncertą pradėjo vedėjų duetas: aš – mokytoja Rima Dominaitė – ir mano auklėtinė 8b klasės mokinė Gabriella Jonušaitė. Konkurso pradžioje scenoje pasirodė nekonkursinis duetas: 4b klasės mokinys Justinas Muižys ir jo mama Silvija Muižienė. Jie gražų kūrinį pagrojo violončele ir smuiku. Pasibaigus konkursui, kol komisija skaičiavo balus, dalyviams ir žiūrovams keletą smagių dainų atliko buvę mūsų mokyklos mokiniai: „Duetų“ dalyvė Aistė Tuminaitė ir Jonas Gricius.

Konkurse pasirodė šeši duetai – penki atliko dainą, o vienas – šokį. Labai gera buvo matyti scenoje pasiruošusius dalyvius – jų nuotaiką, pasirinkto kūrinio atlikimą, sceninę išvaizdą, šiltą bendravimą, jaudulį. Jaudinosi ne tik dueto atlikėjai, bet ir juos į sceną atlydėję ir duetą pristatantys artimi žmonės. Tokios buvo konkurso sąlygos – pasirodymui ruošėsi visų trijų bendruomenės grupių nariai: mokytojai, mokiniai ir tėveliai (arba kiti suaugę šeimos nariai). Vertino ne tik komisija, labiausiai patikusį duetą galėjo rinkti ir gausus būrys žiūrovų. Duetas Nr.6 pelnė geriausio dueto nominaciją, taip pat laimėjo ir „Publikos prizą“. Tai 7b klasės mokinė Adelė Paulavičiūtė ir jos dėdė Andrius Petkauskas. Jie pašoko „Lietaus valsą“, o pristatė duetą Adelės šokių mokytoja ir mama Sandra Paulavičienė. Labai gražius ir šiltus pasirodymus žiūrovams padovanojo ir kiti penki duetai: 4a kl. mokinys Dovydas Tuminas ir jo sesuo Aistė Tuminaitė (pristatė mokytoja Irena Čepinskaitė); 6a kl. mokinė Agnė Kulvinskaitė ir muzikos mokytoja Virginija Pučkuvienė (pristatė Agnės mama Sonata ); 3a kl. mokinė Tėja Zigmantaitė ir jos mama Jolita Zigmantienė (pristatė mokytoja Danutė Klausienė); 8a kl. mokinė Airūnė Tuminaitė ir jos mama Virgita Tuminienė (pristatė muzikos mokytoja Virginija); 4a kl. mokinė Augustė Bučnytė ir tikybos mokytoja Edita Žarkauskaitė (pristatė Augustės mama Jurga). Duetai atliko dainas „Musė“, „Kalėdų giesmė“, „Debesėlis“, „Spindulys“, „Bažnytėlėj debesų“. Visi duetai buvo įvertinti skirtingomis nominacijomis ir apdovanoti nedideliais šventiniais prizais.

Dėkoju visiems „Duetų“ dalyviams ir vertinimo komisijos nariams : pirmininkei Silvijai Muižienei, narėms – Ugnei Vaineikienei ir direktorės pavaduotojai Violetai Zigmantienei. Džiaugiuosi, kad pavyko suburti bendruomenę nuotaikingai popietei, pabūti kartu artėjant gražiausioms metų šventėms.

Renginio organizatorė ir vedėja Rima Dominaitė

Joniš­kio eko­lo­gi­nis švie­timo cent­ro konkursai

Joniš­kio eko­lo­gi­nis švie­timo cent­ras 2016 gruodžio 14 d. suk­vietė į visus metus vyku­sių kon­kursų api­bend­ri­nimą — apdo­va­no­jimą. Šiame konkurse puiki galimybė skleistis saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Kon­kur­sai ska­tino domė­tis eko­lo­gi­nė­mis idė­jo­mis, mokė paste­bėti gam­tos grožį, metų kaitą.

Šis kon­kur­sas suvie­nijo didelį būrį mūsų pro­gim­na­zi­jos jau­nųjų eko­logų, kurie kaip ir kasmet užėmė daug pri­zi­nių vietų, gavo dova­nė­lių ir sal­džiųjų prizų.

I vietą lai­mėjoEma Norkevičiūtė ir Gerda Ramašauskaitė 8a kl.,  3a  ir 2a klasės mokiniai;
II vietą lai­mėjo 1b ir 2b kla­sės moki­niai;
III vietą lai­mėjo3a ir 4a klasės mokiniai.

Gra­žiau­sių lesyk­lė­lių kon­kurse I vietą užėmėUrtė Šakytė 1b klasė. Kitos mūsų progimnazijos vaikų padarytos lesyklos taip pat įvertintos labai gerai.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kurse pas­ka­tino daly­vauti moky­to­jos Danutė Klau­sienė, Lina Pili­pa­vi­čienė, Irena Katinienė, Irena Čepinskaitė, Jurga Matu­lienė, Inga Misiu­vienė. Apdo­va­no­ji­mus įteikė Joniš­kio eko­lo­gi­nio centro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.
Kon­kurso koor­di­na­torė Inga Misiuvienė

Ketvirtokai „Protų mūšyje“

Progimnazijos ketvirtokai (4a mokytoja I.Čepinskaitė ir 4b mokytoja D.Marcinkevičienė) dalyvavo viktorinoje „Protų mūšis“. Renginį vedė Vilniaus Martyno Mažvydo bibliotekos atstovės.Žaidimas buvo skirtas bibliotekų metams. „Protų mūšyje“ dalyvavo net penkios komandos. Viktorinos klausimai ir užduotys buvo nesunkūs tiems, kurie mėgsta skaityti. Pirmą ir antrą vietas laimėjo 4b klasės komandos, trečia vieta atiteko 4a klasės komandai. Visi dalyviai buvo apdovanoti plakatais, o laimėjusios komandos – vertingais prizais.
Mokiniai naudingai praleido popietę, įgijo žinių ir norą skaityti knygas.

KONKURSINIS „KIBIRKŠTĖLĖS“ RUDUO

Praėjęs ruduo šokių studijai „Kibirkštėlė“ atnešė didelių iššūkių: per mėnesį teko dalyvauti net dviejuose konkursuose. Lapkričio 12 d. jaunučių ir jaunuolių grupės dalyvavo Šiaulių apskrities moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pašokdinsiu vidury ratelio“ Kuršėnuose. Jaunučiai konkurse sušoko šokius „Putpelių pyragas“ ir „Voverės namelis“ bei užėmė antrąją vietą, o jaunuoliai atliko „Gailingį“ ir „Treptinukę“, už kuriuos pelnė trečio laipsnio diplomą. Po šio konkurso šokėjams neteko atsipūsti, nes laukė dar svarbesnis ir atsakingesnis pasirodymas – Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkurso „Aguonėlė“ nacionalinis turas, kuris vyko gruodžio 3 d. Radviliškyje. „Aguonėlę“ kas ketverius metus organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir joje varžosi geriausi šalies moksleivių liaudiškų šokių kolektyvai, šokių studijos bei dainų ir šokių ansambliai. Šokių studijos konkursui turėjo paruošti pusvalandžio trukmės programą, kurioje dalyvautų bent trys skirtingo amžiaus šokėjų grupės. „Kibirkštėlė“ savo konkursinei programai paruošė vienuolika šokių, kuriais stengėsi parodyti vasaros dienos kaime grožį. Programą pradėjo jaunių grupės berniukai šokiu „Gaidys“, ją pratęsė jaunuoliai su piemenų šokiais „Rytagonė“ ir „Gailingis“, jaunės mergaitės sušoko šokį „Vidury pievelės“, o mažieji jaunučiai – „Putpelių pyragą“. Tada didieji šokėjai visus pakvietė į mišką – sušoko žiūrovų pamėgtus „Grybautojus“, o mažyliai miške pamatė voveraitę – atliko šokį „Voverės namelis“. Antroji programos dalis  – smagi gegužinė, kurią pradėjo jaunuoliai su šokiu „Jaunimėlin“, prie jų prisijungė jauniai su „Moksleiviška polkute“. Po to visi kartu smagiai šėlo „Šėltinyje“, o pasirodymą užbaigė trankiai sutrepsėję „Treptinukę“. Programą paruošti nebuvo lengva – ir laiko mažai, ir virusai puolė, ir repeticijos buvo sunkios bei alinančios, teko repetuoti papildomai, net ir išeiginėmis dienomis, o generalinė repeticija užtruko net tris ilgas valandas. Tačiau sunkus darbas atsipirko – „Kibirkštėlės“ pasirodymas įvertintas trečiąja vieta. Tikrai turime kuo didžiuotis, nes rungtis teko su stipriais konkurentais iš Šiaulių, Kuršėnų, Vilkaviškio, Plungės, Gargždų, Varėnos. „Kibirkštėlė“ – vienintelė tarp dalyvavusiųjų mokyklos studija, kurioje šoka beveik tik vienos mokyklos mokiniai (juk ir jaunuolių grupės šokėjai, dabartiniai devintokai, baigė mūsų progimnaziją). Visos kitos studijos – miestų kolektyvai, kuriuos lanko vaikai iš viso miesto, o ir daugelis miestų kur kas didesni už mūsų Joniškį. Tad vien tai, kad sugebėjome pasiruošti ir sudalyvauti šiame konkurse kaip lygiaverčiai varžovai, jau yra didelis laimėjimas. Konkursą vedęs visų mūsų mylimas Joniškio miesto garbės pilietis Juozas Šalkauskas po pasirodymo pagyrė: „Šaunuoliai! Buvo labai gražu.“

Nepaprastai didžiuojuosi savo šauniaissiais šokėjais. Vaikai, jūs nuostabūs!

Esu labai dėkinga tėveliams ir mamytėms, savo transportu vežusiems dalį vaikų į konkursą, padėjusiems prižiūrėti ir aprengti mažuosius vaikučius,  o pasirodymo metu garsiais plojimais palaikiusiais šokėjus. Jūs buvote pati šauniausia palaikymo komanda!

Ačiū visiems!

„Kibirkštėlės“ vadovė Sandra Paulavičienė

 

Psl. 7 iš 271...56789...20...Pask.