Raiškiojo skaitymo konkursas

skaitovamsGimtųjų žodžių apkabintas, 
Aš gyvas kalboje.

Sakau: esi man, kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.

Just. Marcinkevičius

Praeitą savaitę įvyko kasmetinis raiškiojo skaitymo konkursas, kuris  pakvietė meninio  žodžio puoselėtojus, 5- 8 klasių mokinius, į literatūrinio žodžio šventę.

DĖKOJAME skaitovams:

SIMONAI RIMKEVIČIŪTEI 5A,
FAUSTAI ŽEBRAUSKAITEI 5A,
AIDAI GAILIŪNAITEI 7B,
LIVIJAI BALČIŪNAITEI 8 A.

SVEIKINAME prizinių vietų laimėtojus:

3 VIETA EMILĖ BALČIŪNAITĖ 5A,
2 VIETA LUKA DAMBRAUSKAITĖ 5B,
1 VIETA LUKAS BUIVYDAS 5B.

LUKAS BUIVYDAS NUGALĖJO IR RAJONINIAME RAIŠKIOJO SKAITYMO KONKURSE 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ GRUPĖJE

„ĮDOMIOJI LOGOPEDIJA“

Besibaigiant sausio mėnesiui  Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vyko atvira pamoka – viktorina „Įdomioji  logopedija“, kurią organizavo ir pravedė logopedė metodininkė Rita Padgurskienė.  Į progimnaziją suvažiavo 7 mokyklų ketvirtokų,  lankančių logopedinius užsiėmimus,  komandos.  Šis renginys yra rajoninis ir į jį kasmet įsijungia vis daugiau mokyklų. Šįmet  prisijungė Žagarės gimnazijos ketvirtokų komanda. Dalyvavo „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Mato Slančiausko progimnazijos, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos, Kriukų pagrindinės mokyklos, Skaistgirio gimnazijos ir pernai prisijungę Gasčiūnų pagrindinės mokyklos  ketvirtokai.    Progimnazijos direktorė Svietlana Plaksij  renginio pradžioje pasveikino visus ir palinkėjo kūrybiškumo, geros nuotaikos ir draugiškumo.
Komandoms teko įvairios užduotys, susijusios su logopediniuose užsiėmimuose atliekamais  pratimais – „Atspėk pasaką“, „Namų garsai“,  „Atrask žodį“, „Palygink“. Progimnazija turi planšečių klasę, todėl renginyje buvo užduočių, kai reikėjo jomis naudotis. Išvyniojus siūlų kamuoliuką ir radus žodį – reikėjo atspėti, kokio gyvūno judėjimą jis nusako. Komandos kūrė rišlų pasakojimą teisingai įklijuodamos paveikslėlį, siejo kalbos dalių klausimus su duotais žodžiais.
Geriausiai pasirodė Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Kriukų pagrindinės mokyklos ir Skaistgirio gimnazijos ketvirtokų komandos. Kitų mokyklų komandos irgi buvo šaunios. Prizininkai apdovanoti diplomais, o visos komandos – padėkomis.
Smagu pasidžiaugti, kad rajono mokyklų logopedės draugiškai ir aktyviai dalyvauja renginiuose. Artimiausiuose planuose konferencija, konkursai kitose mokyklose.
 

Mato Slančiausko progimnazijos logopedė metodininkė Rita Padgurskienė

„Ir aš galiu“ finalinis turas

Gruodžio 23 dieną įvyko sceninės raiškos talentų šou „Ir aš galiu“ finalinis turas. Komisija iš 19 pirmojo turo dalyvių atrinko 9 pasirodymus. Viltė Dagytė ir Brigita Budreckaitė yamachomis sugrojo dainą „Last Christmas“, Atėnė Jeneliūnaitė skaitė ištrauką iš J. Degutytės kūrinio „Žydrasis obuolys“, Miglė Norušaitytė ir Brigita Stankaitytė pagrojo kūrinį „Vokiečių dainelė“, 4a klasės vokalinis ansamblis padainavo dainą „Patikėti stebuklu“, Justina Grubytė sušoko hip hopo stliliaus šokį, Juta Adomaitytė padainavo dainą „Nauji metai“, 2a ir 3a klasių mergaitės ir Arminas pašoko šokį „Zumba“, Ugnė Martinaitytė pralinksmino žiūrovus daina „Last Christmas“, o jai talkino šokėjos Lilijana Kupčikaitė ir Elinga Kalytytė. Visiems dalyviams buvo įteikti diplomai-nominacijos bei saldieji prizai. Komisija išrinko tris geriausius numerius t.y. Atėnės Jeneliūnaitės išraiškingą skaitymą (I-a vieta), Ugnės Martinaitytės, auksinio balso savininkės, atliekamą dainą (II-a vieta) ir 4a klasės vokalinio ansamblio dainą (III-ia vieta).

Dėkojame komisijai: pavaduotojai V. Zigmantienei, šokių mokytojai S. Paulavičienei, muzikos mokytojai V. Pučkuvienei ir pavaduotojai J. Šiurnienei.

PROJEKTAS-KONKURSAS „DUETAI“

Ketvirtadienį po 6 pamokų mokyklos salėje vyko gražus renginys, kuriame dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Šiuo renginiu tarsi palydėjome nueinančius 2016-tuosius metus – Bendruomenių metus. Projekte -konkurse dalyvavo šeši duetai, o renginyje buvo ir daugiau jų. Koncertą pradėjo vedėjų duetas: aš – mokytoja Rima Dominaitė – ir mano auklėtinė 8b klasės mokinė Gabriella Jonušaitė. Konkurso pradžioje scenoje pasirodė nekonkursinis duetas: 4b klasės mokinys Justinas Muižys ir jo mama Silvija Muižienė. Jie gražų kūrinį pagrojo violončele ir smuiku. Pasibaigus konkursui, kol komisija skaičiavo balus, dalyviams ir žiūrovams keletą smagių dainų atliko buvę mūsų mokyklos mokiniai: „Duetų“ dalyvė Aistė Tuminaitė ir Jonas Gricius.

Konkurse pasirodė šeši duetai – penki atliko dainą, o vienas – šokį. Labai gera buvo matyti scenoje pasiruošusius dalyvius – jų nuotaiką, pasirinkto kūrinio atlikimą, sceninę išvaizdą, šiltą bendravimą, jaudulį. Jaudinosi ne tik dueto atlikėjai, bet ir juos į sceną atlydėję ir duetą pristatantys artimi žmonės. Tokios buvo konkurso sąlygos – pasirodymui ruošėsi visų trijų bendruomenės grupių nariai: mokytojai, mokiniai ir tėveliai (arba kiti suaugę šeimos nariai). Vertino ne tik komisija, labiausiai patikusį duetą galėjo rinkti ir gausus būrys žiūrovų. Duetas Nr.6 pelnė geriausio dueto nominaciją, taip pat laimėjo ir „Publikos prizą“. Tai 7b klasės mokinė Adelė Paulavičiūtė ir jos dėdė Andrius Petkauskas. Jie pašoko „Lietaus valsą“, o pristatė duetą Adelės šokių mokytoja ir mama Sandra Paulavičienė. Labai gražius ir šiltus pasirodymus žiūrovams padovanojo ir kiti penki duetai: 4a kl. mokinys Dovydas Tuminas ir jo sesuo Aistė Tuminaitė (pristatė mokytoja Irena Čepinskaitė); 6a kl. mokinė Agnė Kulvinskaitė ir muzikos mokytoja Virginija Pučkuvienė (pristatė Agnės mama Sonata ); 3a kl. mokinė Tėja Zigmantaitė ir jos mama Jolita Zigmantienė (pristatė mokytoja Danutė Klausienė); 8a kl. mokinė Airūnė Tuminaitė ir jos mama Virgita Tuminienė (pristatė muzikos mokytoja Virginija); 4a kl. mokinė Augustė Bučnytė ir tikybos mokytoja Edita Žarkauskaitė (pristatė Augustės mama Jurga). Duetai atliko dainas „Musė“, „Kalėdų giesmė“, „Debesėlis“, „Spindulys“, „Bažnytėlėj debesų“. Visi duetai buvo įvertinti skirtingomis nominacijomis ir apdovanoti nedideliais šventiniais prizais.

Dėkoju visiems „Duetų“ dalyviams ir vertinimo komisijos nariams : pirmininkei Silvijai Muižienei, narėms – Ugnei Vaineikienei ir direktorės pavaduotojai Violetai Zigmantienei. Džiaugiuosi, kad pavyko suburti bendruomenę nuotaikingai popietei, pabūti kartu artėjant gražiausioms metų šventėms.

Renginio organizatorė ir vedėja Rima Dominaitė

Joniš­kio eko­lo­gi­nis švie­timo cent­ro konkursai

Joniš­kio eko­lo­gi­nis švie­timo cent­ras 2016 gruodžio 14 d. suk­vietė į visus metus vyku­sių kon­kursų api­bend­ri­nimą — apdo­va­no­jimą. Šiame konkurse puiki galimybė skleistis saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Kon­kur­sai ska­tino domė­tis eko­lo­gi­nė­mis idė­jo­mis, mokė paste­bėti gam­tos grožį, metų kaitą.

Šis kon­kur­sas suvie­nijo didelį būrį mūsų pro­gim­na­zi­jos jau­nųjų eko­logų, kurie kaip ir kasmet užėmė daug pri­zi­nių vietų, gavo dova­nė­lių ir sal­džiųjų prizų.

I vietą lai­mėjoEma Norkevičiūtė ir Gerda Ramašauskaitė 8a kl.,  3a  ir 2a klasės mokiniai;
II vietą lai­mėjo 1b ir 2b kla­sės moki­niai;
III vietą lai­mėjo3a ir 4a klasės mokiniai.

Gra­žiau­sių lesyk­lė­lių kon­kurse I vietą užėmėUrtė Šakytė 1b klasė. Kitos mūsų progimnazijos vaikų padarytos lesyklos taip pat įvertintos labai gerai.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kurse pas­ka­tino daly­vauti moky­to­jos Danutė Klau­sienė, Lina Pili­pa­vi­čienė, Irena Katinienė, Irena Čepinskaitė, Jurga Matu­lienė, Inga Misiu­vienė. Apdo­va­no­ji­mus įteikė Joniš­kio eko­lo­gi­nio centro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.
Kon­kurso koor­di­na­torė Inga Misiuvienė

Psl. 6 iš 261...3456789...20...Pask.