Artėjant mokyklos jubiliejui …

Šis ruduo turtingas matematikos renginiais, kurie prasidėjo dar spalio 28 d.
5b; 6b; 7a; 7b; 8b mokiniai dalyvavo ne tik matematikos, bet ir anglų k. kvalifikacinėje olimpiadoje „Kings“.
Visi dalyvavę buvo pakviesti  į finalą.
Labai džiaugiamės  matematikos finalistais :

 • Milda Valančiūtė, Audringa Daškevičiūtė, Jonas Savickis, Justinas Muižys  (5b klasė)
 • Pijus Juočas, Dovydas Petryla (6b klasė)
 • Juta Adomaitytė (7a klasė)
 • Aida Gailiūnaitė (8 b klasė).

Didžiuojamės ir anglų k. finalistais:

 • Jonas Savickas (5b)
 • Andrėja Vaitiekūnaitė (6b klasė)
 • Ugnė Skripkutė ir Aistė Vaitiekūnaitė (8b klasė).

Lapkričio 16 d.  net dvi 5-8 klasių  komandos  dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuotame matematikos komandiniame konkurse.  Viena iš mūsų komandų užėmė 4 vietą.

Lapkričio 28 d. 7-8 kl mokiniai atstovavo M.Slančiausko progimnaziją, matematikos konkurse „Aušros“ gimnazijoje.

Labai džiugu, kad šiais metais mokinai gausiai dalyvavo „Olympio“ konkurse. Prisijungė ir 1-4 kl mokiniai. Labai laukiame rezultatų.

Matematikos metodinio būrelio pirmininkė Lina Aleknavičienė dėkoja tėveliams už bendradarbiavimą, mokiniams- už aktyvų dalyvavimą renginiuose ir garbingą mūsų mokyklos atstovavimą.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“

Gausus būrys progimnazijos 1-8 klasių mokinių dalyvavo respublikiniame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“. Visą savaitę tam skirtu laiku, atskiromis grupelėmis mokiniai progimnazijos informatikos kabinete prie kompiuterių atliko konkurso užduotis.

Po kelių dienų jau ir rezultatai buvo žinomi. Rezultatai yra paskelbti  adresu

 www.bebras.lt Tai yra rezultatai šalyje, rajone. Rajone atskirose klasių grupėse ypatingai gerai sekėsi:

 • Jokūbui Savickiui, 2 klasės mokiniui, rajone  1 vieta
 • Demyrui  Bylinskiui, 3 klasės mokiniui, rajone 1 vieta
 • Vakariui Jakui, 4 klasės mokiniui, rajone 1 vieta
 • Tėjai Zigmantaitei, 4 klasės mokinei, rajone 2 vieta
 • Mėjai Mačiūnaitei, 4 klasės mokinei, rajone 3 vieta
 • Audringai Daškevičiūtei, 5 klasės mokinei, rajone 1 vieta
 • Lukui Kazlauskui, 6 klasės mokiniui, rajone 2 vieta
 • Dovydui Petrylai, 6 klasės mokiniui, rajone 3 vieta
 • Jutai Adomaitytei, 7 klasės mokinei, rajone 1 vieta
 • Ignui Tautvaišui, 7 klasės mokiniui, rajone 2 vieta
 • Džedlingai Daškevičiūtei, 8 klasės mokinei, rajone 1 vieta
 • Aušrinei Katiliavaitei, 8 klasės mokinei, rajone 3 vieta
 • Simui Rudžiui, 8 klasės mokiniui, rajone 3 vieta
 • Išskirtinai gerų rezultatų pasiekė – Juta Adomaitytė – visoje šalyje 4 vieta!

Sveikiname visus dalyvius ir prizininkus. Dėkojame informacinių technologijų mokytojui Tomui Jankauskui už iniciatyvą vykdant šį konkursą. Dėkojame pradinių klasių mokytojoms, paskatinusioms mokinius pirmą kartą dalyvauti informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“.

Respublikinė konferencija Radviliškyje

2017-11-28 į respublikinę mokyklų bendruomenių teorinę – praktinę konferenciją „Ein saulelė aplink dangų“ išvyko 1a klasės mokinė Barbora Vaišvilaitė ir 4b klasės mokinė Austėja Bulytė. Mokines ir jų mokytojas D. Marcinkevičienę, U. Vaineikienę pasidalinti gerąja patirtimi pakvietė etnokultūrines tradicijas puoselėjanti Radviliškio V. Kudirkos progimnazija. Konferencija buvo skirta Tautinio kostiumo, Piliakalnių, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencija paskatino plėtoti domėjimąsi lietuvių etnine kultūra, aktualizuoti lietuvių papročių, tradicijų vertingumą, būti aktyviais Lietuvos kūrėjais. Vaikų, tėvų, mokytojų dalyvavimas konferencijoje ir pasidalijimas gerąja patirtimi įrodė, kad Lietuvos mokyklų bendruomenės glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja.

Talentų šou „Ir aš galiu“

Lapkričio 15 dieną mokykloje įvyko tradicinio talentų šou „Ir aš galiu“ pirmasis turas. Norą jame dalyvauti buvo pareiškę net 25 kolektyvai! Pilnutėlėje salėje savo talentus demonstravo  virš keturiasdešimties atlikėjų. Skambėjo dainos, trepsėjo šokėjos, savo sugebėjimus demonstravo muzikantai ir skaitovai. Komisija išrinko trylika pačių šauniausių, kurie dėl nominacijų susirungs antrąjame ture,

Įvyksiančiame  gruodžio 12 dieną. Į antrąjį turą pakviesti 1a klasės gimnastikos grupė, pasakorė Atėnė Jeneliūnaitė, pianistės Anastasija Barklaj,  Barbora Vaišvilaitė ir Liepa Tautvaišaitė, 1a klasės mergaičių ansamblis, dainininkės Amilė Apinytė, Lėja Žemliauskaitė, Goja Adomaitytė ir Ugnė Martinaitytė, šokėja Justina Grubytė, 4a šokių grupė „Craizy“ ir 6b šokių grupė“Blue jeans“.

Linkime sėkmės!

Apdovanoti dailės plenero dalyviai

Penktadienį į Joniškio meno mokyklą rinkosi tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės plenero „Saulės mūšio reikšmė istorijoje ir dabartyje“ mažieji dailininkai. Mokiniai piešiniuose pavaizdavo žemaičių ir kalavijuočių kovas.

Komisija, kurią sudarė Joniškio meno mokyklos dailės skyriaus mokytojos, atrinko geriausius mokinių piešinius. Joniškio KC direktorės pavaduotoja I. Osipova įteikė padėkos raštus ir vertingas dovanas.

I vieta Meda Sketrytė (3a kl.)
II vietaPaulina Kuprytė, Goda Kriščiūnaitė (3a kl.)
III vietaJokūbas Savickis (2a kl.), Lina Stalnionytė (3a kl.)

Už kūrybingus darbus padėkomis buvo apdovanoti – Rokas Kriščiūnas (3b kl.), Andrija Bareikytė (3b kl.) Estrėja Drigotaitė (3a kl.).

Mokinius konkursui paruošė mokytojos I. Katinienė, J. Liandzbergienė, J. Matulienė.