Kon­fe­ren­cija „Aplinka ir žmo­gus“ 2018

Žemės dienai paminėti Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zijoje vyko  15-oji rajoninė 1–12 kla­sių mokslinių-tiriamųjų darbų kon­fe­ren­ciją „Aplinka ir žmo­gus“. Kon­fe­ren­ci­joje buvo pri­sta­tyti 28 pra­ne­ši­mai. Juose mok­s­lei­viai palietė aktu­alias šių dienų aplin­ko­sau­gi­nes prob­le­mas, dėme­sys buvo skir­tas  žmo­gaus svei­ka­tai, eko­lo­giškų prie­mo­nių ir daiktų gamybai, vaistažolių naudai, demonst­ravo žais­min­gus fil­mu­kus apie barometrus, pačių sukonst­ruo­tus robo­tus, jų gali­my­bes  ir daugelį kitų aktualių temų.

 Kon­fe­ren­ci­joje pra­ne­ši­mus pri­statė ir Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos moki­niai: Amilė Apinytė  ir Justė Jacaitė 1a tema „Pipirnės dygimas įvairiomis sąlygomis“ (darbo vadovė Dalia Marcinkevičienė), Meda Danauskaitė ir Liepa Tautvaišaitė 1b –  „Nebegalvoju – jau rūšiuoju?“ (darbo vado­vė Jolanta Bytautienė), Arnas Misius ir Augustas Šiurna 3a – „Ar moki grybauti?“ (darbo vadovė Irena Katinienė), Greta Vilimaitė 4a ir Rusnė Skripkutė 2b – „Kokį maistą renkamės mokykloje?“ (darbo vadovės Danutė Klausienė ir Lina Pilipavičienė), Henrika Paugaitė 4b – „Pradinuko pažintis su vaistažolėmis“ (darbo vadovė Ugnė Vaineikienė), Ema Vaineikytė 8a – „Popierius iš popieriaus“ (darbo vadovės Gitana Stagienė ir Asta Radžvilienė), Aida Gai­liū­naitė 8b – „Barometras namuose“ (darbo vadovė Asta Radžvi­lienė), Adrija Repšytė ir Ieva Misiūtė 8b – „Geometrinės figūros gamtoje“ (darbo vadovės Inga Misiuvienė, Laimutė Kurauskienė ir Lina Aleknavičienė).

Nuo­šir­dus ačiū pro­gim­na­zi­jos laikinai einančiai direk­to­rės pareigas V. Zig­man­tie­nei, moky­to­joms L. Pili­pa­vi­čie­nei, D. Klau­sie­nei, A. Radžvi­lie­nei, G. Stagienei, moky­to­jui T. Jan­kaus­kui,  Joniš­kio eko­lo­gi­nio švie­timo centro direk­to­riui E. Čepu­liui, skai­čiu­siems pra­ne­ši­mus moki­niams, inki­lė­lių meistrams ir visiems, padė­ju­siems organizuoti ir pravesti konferenciją.

Kon­fe­ren­ci­jos koor­di­na­torė Inga Misiuvienė

Sėkmingas konkursas „Knygų pelėda“

Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, prieš pat moksleivių pavasario atostogas,  „Saulės“  mokykloje vyko jau tradicinis rajoninis knygų skaitymo konkursas „Knygų pelėda“. Susirinko mokinių komandos iš Gataučių, Gaščiūnų, Žagarės, „Saulės“ ir Mato Slančiausko mokyklų.  Mokiniams buvo paruošta įvairių užduočių: reikėjo atpažinti rašytojus iš nuotraukų, surinkti „pabirusias“ eilutes iš „Tautiškos giesmės“ ir Maironio „Trakų pilies“, parašyti duotų frazeologizmų reikšmę, pabaigti patarles, atpažinti kūrinių autorius, sukurti ketureilį apie pavasarį ar Lietuvą ir kt.

Vertinimo komisija – tai komandas paruošę mokytojai lituanistai. Suskaičiavus balus už atliktas užduotis, sužinojome, kad 5-6 klasių grupėje  laimėtojai yra mokiniai iš dviejų komandų – Gataučių Marcės Katiliūtės ir mūsų progimnazijos. Sveikiname I vietą užėmusius 6a klasės mokinius: Emilę Balčiūnaitę, Simoną Rimkevičiūtę, Brigitą Budreckaitę ir Kasparą Galkų bei jų mokytoją Rimą Dominaitę. Nors Diplomus gavo tik laimėjusios komandos, kitų vietų neskirstė, o komandoms išdalino Padėkas, tačiau svarbūs visi rezultatai. Mūsų progimnazijos 8a klasės komanda 7-8 klasių grupėje buvo treti. Tai Aušrinė Katiliavaitė, Džedlinga Daškevičiūtė, Ema Vaineikytė ir Paulius Rimkevičius, jų mokytoja Alina Jonaitienė.

Dar kartą SVEIKINAME abiejų komandų mokinius, džiaugiamės jų pasiekimais.

Inkilėliai laukia sugrįžtančių paukščių

Rajoninėje konferencijoje „Gamta ir žmogus“  pristatyta graži inkilėlių paroda. Parodos metu  galėjome pasigrožėti inkilėlių įvairove.  Džiaugiamės, kad šiemet ypač aktyviai dalyvavo mūsų mokyklos pradinukai.

 • 1a klasės mokiniai: Barbora Vaišvilaitė, Adelė Treigotaitė, Justė Jacaitė, Viltė Grebeniukaitė, Rugilė Remeikaitė, Anastasija Barklaij, Vakaris Nesavas.
 • 1b klasės mokiniai: Nojus Balčiūnas, Liepa Tautvaišaitė, Ronaldas Rudys, Viltė Matuzevičiūtė, Kevinas Šešplaukis, Tajus Puidokas, Petras Linas Kaminskas, Ąžuolas Šoblis, Gvidas Paulauskas, Emilijus Petniūnas.
 • 2b klasės mokiniai: Urtė Šakytė ir Agnius Budrys.
 • 4a klasės mokiniai: Rokas Poškus, Vakaris Jakas.
 • 4b klasės mokiniai: Mija Paulauskaitė ir Austėja Bulytė.

Dėkojame mokiniams ir jų Tėveliams už dalyvavimą parodoje ir tikimės, kad visi šie inkilėliai suras savo gyventojus.

Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas

Š. m. kovo 23 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 50 poezijos mylėtojų iš Šiaulių apskrities mokyklų: Akmenės, Joniškio ir Šiaulių. Mūsų mokykla atstovavo 2 mokiniai:

 • Andrėja Jeneliūnaitė (8b)
 • Paulius Rimkevičius (8a)

7-8 klasių mokinių grupėje 3-čia vietą laimėjo 8b kl. mokinė Andrėja Jeneliūnaitė. Sveikiname! Dėkojame ir linkime sėkmės ateityje.

Rusų kalbos mokytoja Jakaterina Aleksandravičienė.

MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖS BAIGIAMASIS RENGINYS

Savaitė, skirta Matui Slančiauskui, kurio vardu pavadinta mūsų progimnazija, jau seniai tapo tradicija. Kiekvienais metais ji vyksta vasario mėn. pabaigoje – kovo mėn. pradžioje. Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas mokiniai atlikdami įvairias užduotis prisimena šį žmogų ir jo indėlį į Lietuvos kultūrą. Šiais metais  moksleiviai prisiminė, ką žino apie žymų tautosakininką,  skaitė jo surinktas sakmes, pasakaites, iliustravo pasakas, kūrė padavimus, aprašė etnografinius daiktus ir juos pristatė.  Trečiadienį per penktą ir šeštą pamoką  moksleiviai rinkosi į aktų salę, kur vyko baigiamasis šios savaitės renginys. Vedėja – lietuvių kalbos mokytoja Rima Dominaitė – apibendrino savaitės veiklą ir pristatė knygą – Mato Slančiausko surinktas sakmes, išverstas į anglų kalbą jo provaikaičio, gyvenančio Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši knyga – tai dovana mūsų mokyklai, labai svarbi progimnazijai jos 40-mečio ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Ne visi mokiniai dar buvo girdėję apie šį netikėtą atradimą – tolimus M.Slančiausko  giminaičius, su kuriais ryšius užmezgė mūsų progimnazijos anglų kalbos mokytoja Laima Kurauskienė. Baigiamojo savaitės renginio metu klausėmės skaitovų, laimėjusių meninio skaitymo konkurse – Aidos Gailiūnaitės (III vieta ), Luko Buivydo(II vieta), Andrėjos Jeneliūnaitės (I vieta). Liaudies dainą „Saulelė raudona“ ir sutartinę darniai atliko septintokės Juta ir Agnė. Savo programą, paruoštą etnografiniam konkursui, kuris vyko Kaune, parodė 8a kl. moksleiviai su savo mokytoja Alina Jonaitiene.

Vasario 21 diena – M.Slančiausko gimimo diena. Taip jau sutapo, kad tą dieną švenčiame ir Gimtosios kalbos dieną. Tad savaitės metu kasmet renkame RAŠTINGIAUSIUS MOKSLEIVIUS: mokiniai rašo diktantą, o mokytojos taiso padarytas klaidas ir vis tikisi, kad bus diktantą parašiusių be klaidų. Kadangi tai konkursas, tekstai nelengvi, todėl klaidų diktantuose visuomet būna. Raštingiausi moksleiviai renginio metu buvo apdovanoti. Sveikiname juos ir linkime sėkmės kitais metais. Taigi I vietą laimėjo šie mokiniai:

 • 5 kl. grupėje – Brigita Stankaitytė (5a kl.),
 • 6 kl. grupėje – Emilė Balčiūnaitė (6a kl.) ir Dovydas Petryla (6b kl.),
 • 7 kl. grupėje – Rūta Marijauskaitė (7a kl.),
 • 8 kl. grupėje – Adrija Repšytė (8b kl.).

Šiek tiek daugiau klaidų už nugalėtojus padarę moksleiviai  ir laimėję II ir III vietas taip pat buvo apdovanoti.

 • 5 kl.grupėje  II vieta – Milda Valančiūtė (5b kl.), III vieta – Danielius Steponaitis (5a kl.),
 • 6 kl. grupėje II vieta – Simona Rimkevičiūtė (6a kl.), III vieta – Luka Dambrauskaitė (6b kl.),
 • 7 kl. grupėje II vieta – Juta Adomaitytė (7a kl.), III vieta – Ignas Tautvaišas (7a kl.),
 • 8 kl. grupėje II vieta – Beatričė Kozmianaitė (8b kl.) ir Andrėja Jeneliūnaitė (8b kl.), III vieta – Aušrinė Katiliavaitė (8a kl.).

Sausio mėnesį progimnazijoje vyko mokinių kūrybinių darbų konkursas „IŠAUGINK LIETUVĄ ŠIRDYJE“, kurio nugalėtojai tap pat buvo paskelbti ir apdovanoti šiame renginyje. Lietuvių kalbos mokytoja Alina Jonaitienė apžvelgė mokinių kūrybą, pagyrė, paskatino daugiau rašyti, kurti apie tai, kas juos jaudina, pastebėti grožį ir jį aprašyti. Šio konkurso nugalėtojai:

Pradinių klasių grupėje I vieta – Vakaris Jakas (4a kl.), II vieta – Jokūbas Šilinas (2b kl.),  III vieta –  Nojus Nausėda (4a kl.);  daugiausiai kūrinių pateikusi klasė – 4 a klasė, mokiniai  apdovanoti saldžiuoju prizu.

5-8 klasių grupėje  I vieta – Austėja Kačerauskaitė (8a kl.), II vieta – Luka Dambrauskaitė (6b kl.), III vieta – Paulius Rimkevičius (8a kl.); daugiausia kūrinių pateikusi klasė – 5a klasė, mokiniai taip pat apdovanoti saldžiuoju prizu.

Po renginio mokiniai galėjo apžiūrėti parodėlę, supažindinančią su M. Slančiausko savaitės pamokose atliktomis užduotimis bei kūrybinio konkurso dalyvių darbais.