Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos 8a klasės mokiniai ir technologijų vyr. mokytojai Gitana Stagienė ir Edmundas Tamašauskas, kaip ir kiekvienais metais, per technologijų pamokas, pagamino spalvingus paukščius ir dalyvavo pilietiškumo akcijoje „Laisvės skrydis“.

Edukacinis užsiėmimas „Lietuva mūsų širdyse“

Artėjant Lietuvos 100-mečiui 2a (mokytoja Janina Liadzbergienė) ir 3a (mokytoja Irena Katinienė) klasių mokiniams Joniškio istorijos ir kraštotyros muziejaus darbuotojos pravedė edukacinį užsiėmimą „Lietuva mūsų širdyse“. Jo metu prisiminėme svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, žymiausias šalies asmenybes, valstybės simbolius. Muziejininkės priminė, kad laisvės simbolis – paukštis. Užsiėmimo metu mokiniai su meile sukūrė paukštelius – sages, kuriomis puošis valstybinių švenčių progomis.

Su švente

Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, dėkoju visiems, atliekantiems gražius darbus, dalyvaujantiems prasmingose veiklose ar tiesiog sąžiningai atliekantiems savo kasdienius darbus ir džiaugsmingai pasitinkantiems mūsų Valstybės – Lietuvos atkūrimo 100 metų šventę.

Tegu ši šventiška džiugi diena mums teikia dar didesnę laisvę kūrybai, o kartu ir ypatingai didelę atsakomybę kuriant Lietuvos ateitį.

Pasveikinkime vieni kitus su šia garbinga švente.

Pagarbiai
Violeta Zigmantienė,
Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Vasario 8 dieną progimnaziją pasiekė maloni staigmena iš JAV. Į mokyklą atkeliavo Mato Slančiausko pasakų rinkinys anglų kalba. Knygą sudarė ir mums padovanojo M. Slančiausko proprovaikaitis p. Robert Staneslow. 

Nuotraukoje – anglų kalbos mokytoja Laima Kurauskienė ir dovanota knyga

Mokykloje išaiškinti geriausi skaitovai

Nuotraukoje konkurso dalyviai.

Visuomet džiaugiamės moksleiviais, gebančiais grožinės literatūros kūrinį ne tik suprasti ir išjausti, bet ir perteikti klausytojams. Todėl kiekvienais metais mokykloje organizuojamas moksleivių meninio skaitymo konkursas. Sausio 30 d. tarpusavyje varžėsi geriausi 5-8 klasių skaitovai. Šiam nelengvam drąsos ir artistiškumo išbandymui pasiryžo 9 mokiniai. Vertinimo komisija, atidžiai išklausiusi jaunuosius atlikėjus, prizines vietas paskirstė taip:

  • I vieta Andrėja Jeneliūnaitė, 8b kl.
  • II vieta Lukas Buivydas, 6 b kl.
  • III vieta Aida Gailiūnaitė, 8 b kl. ir Miglė Norušaitytė, 5a kl.  

Nuspręsta, kad rajoniniame meninio skaitymo konkurse mokyklai atstovaus Andrėja Jeneliūnaitė ir Lukas Buivydas. Linkime jiems sėkmės ir palankaus komisijos įvertinimo.