Neformaliojo švietimo būreliai 2013 – 2014 m.m.

1. V. Pučkuvienė Berniukų ansamblis „Tikri vyrai“
2. V. Pučkuvienė Pop choras. „Pasakėlė“
3. V. Pučkuvienė Jaunieji akompaniatoriai
4. S. Paulavičienė Liaudies šokių kolektyvo„Kibirkštėlė“ paruošiamoji gr. (1-2 kl.)
5 . S. Paulavičienė „Kibirkštėlė“ jaunučių grupė (3-4 kl.)
6. S. Paulavičienė „Kibirkštėlė“ jaunių grupė (5-6 kl.)
7. S. Paulavičienė „Kibirkštėlė“ jaunuolių grupė (7-8 kl.)
8. V. Slavickienė „Menas kitaip“
9. R. Padgurskienė Keramika (1-4, 5-6 kl.)
10. J. Pinkienė „Jaunųjų lyderių mokykla“
11. R. Dominaitė Jaunieji žurnalistai
12. T. Jankauskas Laikraštis „Atgajutis“
13. P. Veikalas „Sportas visiems“
14. R. Kazimieraitienė „Šiuolaikiniai šokiai“
15. V. Dundulienė  Jaunieji gamtos mylėtojai
16. S. Jacienė Tarptautinio projekto koordinavimas
17. R. Šniukas Jaunasis technikas
18. R. Šniukas Didžėjai

COMENIUS daugiašalė mokyklų partnerystė

mvg_programamainu paramos fondas

COMENIUS
daugiašalė mokyklų partnerystė

veliavosŠiais metais mūsų mokykla laimėjo Europos komisijos ir švietimo mainų paramos fondo finansuojamą COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programos projektą. Šis projektas bus vykdomas 2 metus. Projekto tema: Vestuvių papročiai Europoje
Have Wedding in Europe

COMENIUS PROJEKTO
PARTNERIAI:
• Kütahya /Kutachija/ – TURKIJA
• Bilzen / Bilzenas / – BELGIJA
• Joniškis – LIETUVA
• Łódź /Lodzė/ -LENKIJA
Projekto koordinatorė Lietuvoje: anglų kalbos mokytoja Simona Jacienė.
Daugiau apie projektą(us): Veikla>Projektai

Naujųjų mokslo metų pradžia

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje nuaidėjo rugsėjo varpelis, skelbdamas naujųjų mokslo metų pradžią.
49 nedrąsūs pirmokai įžengė į erdvią mokyklos aikštę, skaitė eiles, dainavo ir, lydimi aštuntokų, sugrįžo į išpuoštas ir jaukias savo klases.
419 progimnazijos moksleivių susirinko po spalvingos vasaros, kad vėl galėtų keliauti po Mokslo ir Žinių šalį, bendrauti su savo klasiokais ir draugais, pažinti Gėrio, Grožio, Mąstymo džiaugsmą.
49 Mato Slančiausko progimnazijos mokytojai yra pasiruošę nuoširdžiam bendravimui su savo ugdytiniais ir kūrybingam darbui pamokoje bei neformalioje veikloje.
Prieš akis rimti darbai ir gražūs sumanymai, pažinimo džiaugsmas ir kūrybiniai ieškojimai, savęs pažinimas ir įtvirtinimas, nauji atradimai ir išbandymai.
Te visus mus: moksleivius, jų tėvelius, mokytojus lydi sėkmė, šiltas bendravimas ir nuoširdus bendradarbiavimas, te kiekvienam Mato Slančiausko progimnazijoje bus saugu ir gera.
Sėkmingų naujųjų mokslo metų…
Direktorė Svietlana Plaksij
Nuotraukos iš rugsėjo 1-osios šventės:

Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėveliai!

„Mokslas niekada nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga“
Albertas Einšteinas

Rugsėjo 1-oji

Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir vis kitokią.
Nuoširdžiai sveikiname mokinius, mokytojus, tėvelius ir visą mokyklos bendruomenę. Linkime kūrybiškumo, ryžto, kantrybės mokytis patiems ir mokyti kitus.
Sėkmės naujaisiais mokslo metais!
Administracija

Dėmesio!
Mokslo metų pradžios šventė – Mokslo ir žinių diena vyks rugsėjo 2 dieną (pirmadienį), tačiau ne mokykloje, o Joniškio kultūros centro lauko estradoje. Joje dalyvaus visų Joniškio miesto, meno ir sporto mokyklos.
Mokiniai, mokytojai, tėveliai – visi 8.30 val. renkamės prie Algimanto Raudonikio meno mokyklos, rikiuojamės ir žygiuojame į estradą, kur vyks šventinis koncertas ir sveikinimai. Tikimės, kad mokiniai bus pasipuošę mokyklinėmis uniformomis.
Rugsėjo 2 d. renginių mokykloje nevyks.
Rugsėjo 3 d. pirma pamoka 8.00 val. mokyklos kiemelyje, kitos pamokos – pagal tvarkaraštį.
Geros šventinės nuotaikos!