Mobilioji mokslinė laboratorija (MoMoLab)

MoMoLab‘o vizito į mokyklą tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų. Per dvejus metus mobilioji mokslinė laboratorija (MoMoLab) aplankys 80 Lietuvos mokyklų. Džiugu, kad vieni iš pirmųjų mūsų progimnazijos mokiniai, kartu su Aušros gimnazistais, turėjo galimybę padirbėti vienintelėje Europoje laboratorijoje ant ratų. Mokslininkai ne tik supažindino su mokslo naujovėmis ir tyrimams naudojama įranga, bet ir suteikė galimybę dvi dienas dirbti mokslinį darbą. Mūsų progimnazijos mokinė Toma Černauskaitė tyrė mokyklinių magnetų magnetinio lauko stiprumą, lygino su gamykliniais duomenimis ir gilinosi į išmagnetinimo ir permagnetinimo galimybes. Liudas Česnulis ištyrė savo pagaminto stroboskopo tikslumą. Laurynas Jonušas konstravo robotą ir ištyrė jo galimybes. Erika Svytytė tyrė pasirinktų medžių aukštį, amžių, žievės storį ir dirvožemio parametrus.
Tarp eksperimentų vyko fizikos paskaita. Mokiniai turėjo retą progą pabendrauti su tyrėjais ir išbandyti savo jėgas mokslinėje aplinkoje. Geriausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių idėjų įgyvendintojai ir savininkai turės galimybę dalyvauti kasmetinėje Idėjų mugėje Vilniuje, tačiau ir kitos idėjos neliks nepastebėtos. Visi MoMoLab‘e dirbę mokiniai gali bet kada apsilankyti stacionarioje laboratorijoje Vilniuje.

Tylos stebuklinga versmė

Balandžio 30 d. progimnazijoje vyks akcija „Tylos stebuklinga versmė“, skirta Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti

tylaTarptautinę triukšmo supratimo dieną progimnazijoje paminėsime šia veikla:
1. Balandžio 30 d. pradedame „Tylos minute“ (laikas 8.05 – 8.06 val.)
2. Pertraukų metu klausomės ramios, lyriškos muzikos.
3. Nesinaudojame mobiliaisiais telefonais.
4. 7 – 8 klasių mokiniai kuria plakatą „Tylos stebuklinga versmė“ (naudoti įvairią techniką).
5. Stendas, skirtas Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti.
6. Skrajutės apie triukšmo poveikį sveikatai.

Organizatoriai: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Jeskevičienė, Soc. pedagogė N. Kiudulienė.

Penktasis FizasBioChemis konkursas Joniškėlyje

fizasBalandžio 4 dieną Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijoje vyko gamtos mokslo konkursas „FizasBioChemis”, kuris šiais metais šventė jubiliejinę 5 metų sukaktį. Konkurse dalyvavo 105 mokiniai, 26 mokytojai iš 19 mokyklų – Pasvalio, Radviliškio, Pakruojo, Kupiškio, Joniškio, Panevėžio miestų ir rajonų ugdymo įstaigų. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija šiame konkurse dalyvavo jau trečią kartą. Progimnazijai atstovavo Ieva Narvidaitė, Akvilė Gelžinytė ir Matas Ošmiega. Mokinius lydėjo biologijos mokytoja Inga Misiuvienė.
Po atidarymo mokiniai buvo palydėti į kabinetus, kur atliko įvairias užduotis, susijusiais su fizika, chemija ir biologija. Kol mokiniai dirbo, jų mokytojai taip pat nepoilsiavo. Jiems seminarą vedė Pasvalio suaugusiųjų švietimo centro vyriausioji specialistė Danutė Morkūnienė. Baigę darbą mokiniai susirinko grupelėmis, atliko ir pristatė kūrybines užduotis. Po kūrybinės užduoties buvo pasveikinti gamtos mokslų konkurso nugalėtojai . Ieva, Matas, Akvilė gavo padėkos raštus.

Progimnaziją aplankė LR ŠMM ministras

DSC_9059Balandžio 11d. į Mato Slančiausko progimnaziją buvo atvykęs Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministras Dainius Pavalkis.  Kartu su ministru atvyko Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, mero pavaduotojas Gintaras Gadliauskas, rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Ingrida Mačiulienė.
Ministras domėjosi gyvenimu mokykloje,  įėjo į vieną kitą pamoką, bendravo su mokiniais, progimnazijos vadovais, domėjosi informacinių technologijų, technologijų kabinetais, mokyklos biblioteka, skaitykla ir progimnazijos sporto aikštynu.
Išvykdamas ministras Dainius Pavalkis pasirašė progimnazijos Svečių knygoje.

PAŽADINOME PAVASARĮ, ATIDARĖME FESTIVALĮ

Nušvitusi skaisti pavasario saulutė kviečia į gimtinę paukštelius, žadina gamtą ir ragina visus džiaugtis, šokti, dainuoti… Gražią, saulėtą kovo 28-osios popietę mūsų progimnazijoje sužydėjo tikras pavasaris – sužydėjo ne gėlių žiedais, o skambiomis dainomis, smagiais šokiais, ryškiomis tautinių kostiumų spalvomis. Mokyklos aktų salėje vyko koncertas ,,Jau saulelė vėl atkopdama…“, kuriuo buvo atidarytas tradicinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis ,,Šoks vaikučiai šokinį“. Festivalį jau penktąjį kartą organizuoja šokių studija ,,Kibirkštėlė“ bei mūsų mokykla. Šis festivalis neeilinis – jis skirtas ,,Kibirkštėlės“ dešimties metų jubiliejui. Per dešimtį metų šokių studija „Kibirkštėlė“ iš vienos šokėjų grupės išaugo į didžiulį kolektyvą, kuriame šokio meno mokosi beveik šimtas 1-11 kl. moksleivių iš Mato Slančiausko progimnazijos ir ,,Aušros“ gimnazijos. Per dešimtmetį daug koncertavome, daug keliavome, daug draugų susiradome. Tiek daug, kad į vieną festivalio koncertą visų ir nebesutalpinsi. Tad šiemet šokio mylėtojus pakviesime net į keletą renginių: be jau įvykusio atidarymo, planuojame koncertą progimnazijoje balandžio mėnesį bei didžiuosius festivalio koncertus gegužės 16-17 dienomis Joniškio kultūros centre.
Festivalio atidarymo koncerte dalyvavo šokių studijos ,,Kibirkštėlė“ jaunučių A ir B grupės, jaunių grupė, popchoras ,,Pasakėlė“, vadovaujamas mokytojos Virginijos Pučkuvienės, 4a kl. etnografinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Ugnės Vaineikienės, bei svečiai iš Latvijos – Jelgavos 5-osios vidurinės mokyklos šokių kolektyvas ,,IJA“ (vadovė Natalija Mišina) ir vokalinė grupė ,,Soul“ (vadovė Marina Rutkovskaja). Kartu su šokėjais ir dainininkais iš Jelgavos atvyko ne tik jų vadovės, bet ir mokyklos direktorė Natela Seliščeva. Jelgavos 5-oji vidurinė mokykla – tai tautinių mažumų mokykla, kurioje mokosi vaikai iš rusakalbių arba mišrių šeimų, joje puoselėjamos tiek latviškos, tiek rusiškos tautinės tradicijos. Todėl ir svečių atvežta programa pristatė dviejų tautų kultūrą.
Po sveikinimo žodžio, kurį tarė direktorė Svietlana Plaksij, prisiminėme didįjį mūsų tautos dainių Kristijoną Donelaitį, koncerto vedėjai Ieva ir Liudas jo poemos ,,Metai“ žodžiais pakvietė visus – ir dalyvius, ir žiūrovus – pasidžiaugti kartu su atbundančia gamta, dainomis ir šokiais pasveikinti pavasarį. Šokėjai ir daininkai nupynė margą ir nuotaikingą šokių ir dainų pynę, žiūrovai gėrėjosi ne tik lietuviškais ir latviškais, bet ir rusiškais liaudiškais šokiais, dainos skambėjo taip pat trimis – lietuvių, latvių, rusų – kalbomis. Koncerto pabaigoje gėlių puokštėmis, padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis buvo padėkota mokytojoms, paruošusioms vaikus šiam koncertui. Svečiai irgi atvežė dovanų – lankstinukų apie savo mokyklą, šratinukus su mokyklos pavadinimu, latviškų saldainių bei du didžiulius tradicinius latviškus pyragus ,,klingerius“.
Po koncerto vaišinomės ,,Kibirkštėlės“ šokėjų mamų paruoštomis vaišėmis, bendravome, draugiškai sušokome lietuvių liaudies šokį ,,Gransverą“. Mūsų svečiai dar aplankė Krepšinio muziejų, kuriuo liko sužavėti. ,,Jūs mums atvėrėte Joniškį. Teko ne kartą pravažiuoti pro jūsų miestą, bet nė nepagalvojome, kad čia gyvena tokie nuostabūs žmonės ir tokie šaunūs vaikai“, atsisveikindama kalbėjo direktorė Natela Seliščeva.
Dabar ,,Kibirkštėlės“ šokėjai ruošiasi atsakomajam vizitui į Jelgavą. O visus – ir moksleivius, ir mokytojus, ir tėvelius – kviečiame į festivalio ,,Šoks vaikučiai šokinį“ renginius.
Norime padėkoti mokytojams Janinai Liansbergienei, Valentui Šiurnai, Jurgitai Matulienei padėjusiems mūsų mažiesiems šokėjėliams apsirengti ir prižiūrėjusiems juos, mokytojai Gitanai Stagienei ir 8a kl. mergaitėms, gražiai sudėliojusioms vaišes, ,,Kibirkštėlės“ šokėjų mamoms (o gal ir tėveliams), kurios kepė pyragus, tepė sumuštinius, pasirūpino kitais valgiais bei gėrimais, pynė kasas ir rišo nagines, pavaduotojai Nijolei, mokytojui Ramūnui Šniukui bei DJ-ėjams, šauniesiems vedėjams Ievai ir Liudui ir visiems, kurie prisidėjo prie koncerto organizavimo, bet gal jų čia nepaminėjau.

Šokių studijos ,,Kibirkštėlė“ vadovė Sandra Paulavičienė