Projektas „Ką pasakoja senos knygos“

Mokytoja Irena Katinienė su 2 a klasės mokiniais sukūrė projektą „Ką pasakoja senos knygos„. Mokiniai namuose, pas senelius ieškojo senų knygų. Kai kurios jau buvo seniai pamirštos, nebeskaitomos ir nebevartomos. Agnytė P. ant savo namo aukšto rado net dvi knygutes. Viena buvo tokia sena, be viršelio ir susiūta aliuminio viela. Vartėm knygelę ir aptarėme nespalvotas iliustracijas. Agnytė pasakojo, kad šią pasakų knygelę skaitė jos senelis.
Didžiausią susidomėjimą sukėlė Igniuko atnešta Biblija, kuri išleista 1825 metais. Tokią knygą gali pamatyti tik muziejuje! Ją sudaro daugiau nei 1000 puslapių, storu odiniu viršeliu. Biblijos šone yra padaryti iš odos užsegimai. Mokiniai apskaičiavo, kad ji ištikrųjų labai sena. Išleista prieš 188 metus!
Emutė atsinešė irgi seną maldaknygę. Ji išleista 1925 metais. Kitos vaikučių atsineštos knygelės buvo išleistos prieš 50, 60 metų. Mokiniai diskutavo, kad gal suaugusiam žmogui atrodo, jog nedaug metų praėjo nuo knygelių išleidimo, o vaikams tas laiko tarpas labai ilgas. Vartė senų knygelių puslapius ir lygino su šiandieninėmis knygutėmis. O kaip gražiai jų knygelės iliustruotos, spalvingos! Norisi jas nepavartyti, o paskaityti ir daugiau sužinoti.
Apžiūrėję senas knygeles vaikai susimąstė, kad knygos yra labai vertingos, brangios ir reikia jas saugoti. Visi vieningai nutarė, knygeles „sugydyti“. Mokiniai suklijavo ne tik senų knygelių lapus, bet ir klasėje esančias suplyšusias knygeles.

Aštuntokų susitikimas su ŽUM dėstytojais

Kovo 14 d. mūsų progimnazijos aktų salėje vyko aštuntokų susitikimas su ŽŪM dėstytojais N. Vaičiulyte – Mikolaitiene, J. Bučniene bei ŽŪM gimnazijos skyriaus vedėju Robertu Valančiumi. Mokiniams plačiai buvo pristatytos siūlomos specialybės, ugdymo programos, stipendijų skyrimo ir mokinių skatinimo sistema, popamokinės veiklos galimybės ir kt.

Atvirų durų diena būsimiems pirmokams ir jų tėveliams

Antradienio pavakarę, po darbų ir darželio į mokyklos aktų salę nedrąsiai rinkosi būsimieji pirmokai ir jų tėveliai. Juos pasitiko būsimos mokytojos, progimnazijos administracija.
Mokyklos direktorė Svetlana Plaksij supažindino svečius su ugdymo(si) galimybėmis ir progimnazijos privalumais.
Būsimuosius pirmokus ir jų tėvelius pradžiugino mokinių paruošta programėlė, dailės darbų parodėlės.
Šiltai į susirinkusius kreipėsi būsimų pirmokų mokytojos Irena Čepinskaitė ir Dalia Marcinkevičienė.
Progimnazijos svečiai susipažino su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, kabinetais, skaitykla, sporto salėmis. Po ekskursijos svečiai patraukė į būsimas klases, kur jų laukė ketvirtokų paruoštos staigmenos.

Progimnazijos direktorė

direktore Svietlana PlaksijNuo 2013 m. kovo 12d. Mato Slančiausko progimnazijos direktorė Svietlana Plaksij, rusų kalbos mokytoja metodininkė. Šioje mokykloje dirba nuo pirmų mokyklos atidarymo metų, t.y. nuo 1978 metų rudens.
Sveikiname ir linkime sėkmės progimnazijos direktorei  Svietlanai  Plaksij.

Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenė.

Iškilminga šventė

Penktadienį, kovo 8 dieną, progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai rinkosi į šventę. Minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjome Lietuvos valstybės himnu – Vinco Kudirkos „Tautiška giesme“.
Kalbėjo direktorės pavaduotoja Violeta Zigmantienė, kuri pasidžiaugė puikiais progimnazijos darbais, aktyviu dalyvavimu įvairiuose konkursuose, projektuose. Iškilmingo renginio metu buvo pristatyta naujoji mokyklos direktorė Svetlana Plaksij. Jai įteiktas simbolinis mokyklos raktas ir gėlės.
Renginio metu padėkos raštais ir gėlėmis apdovanoti progimnazijos pirmūnai (žiūrėti nuotrauką).
Po šventinių apdovanojimų vyko koncertas „Mūsų dainos Lietuvai“. Įdomiausia tai, kad visi šventės dalyviai buvo ne tik žiūrovai, bet ir artistai, nes kiekviena klasė paruošė ir pristatė dainą apie Lietuvą.
Šventę paįvairino šokių studijos „Kibirkštėlė“ nauji, dar nematyti šokiai, dalyvavo šiuolaikinių šokių grupė „Šėlsmas“.
Po renginio buvo padėtos gėlės ant buvusio mūsų mokyklos mokinio, Nepriklausomybės akto signataro Gintaro Ramono kapo.

Psl. 51 iš 571...10...4950515253...Pask.