Progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos!

Jau antrus metus M. Slančiausko progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos. Linksmos pamokėlės, dainelės ir žaidimai sukviečia visą būrį pirmokiukų. Pirmokai geba susipažinti, pristatyti save ir draugą, įvardinti spalvas, skaičiuoti, pažinti gyvūnus, kūno dalis, maistą ir žaislus. Pamokose vaikai gali laisvai judėti, atlikti užduotis jiems priimtinu tempu. Svarbiausia – patirti sėkmę, bendravimo džiaugsmą, susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis.

Balandžio 12 dieną 1b klasės mokiniams (mokyt. J.Bytautienė) kūno kultūros pamoka vyko Joniškio krepšinio muziejuje, o muzikos pamoka – Yamahos muzikos mokykloje.

Muziejaus įkūrėjas Leonas Karaliūnas mokiniams parodė visus muziejaus kambarius. Ypač patiko čempionų kambarys, kur prisėdęs lankytojų laukia Amberis. Didžiausias ąžuolas saugo čempionų pavardes, užrašytas ant gilių. Leido pasimatuoti krepšininkų marškinėlius ir sportinius batus, pasėdėti soste, pakilnoti nugalėtojų taures, apžiūrėti kamuolius su autografais. Taip pat rideno ir kamuolį, skirtą akliesiems. Neįtikėtina, kokio ūgio gali būti krepšininkai! Galbūt ir pirmokėliai užaugę bus sportininkai. Vaikai su L. Karaliūnu sutarė, kad po metų vėl apsilankys ir paliks savo autografus ant sienos.

Yamahos muzikos mokykloje muzikos pamoką pirmokėliams vedė mokyklos įkūrėja, pirmokėlio Kipro mama Fausta Užkuraitienė. Dainavimo klasėje išmoko linksmą dainą, skirtą mamai. Pasirodo, šioje klasėje muzikos pamokėles lanko ir 7 mėn. vaikučiai. Instrumentų klasėje vaikai mokėsi pagroti ne tik dainelę „Du gaideliai“, bet ir Europos Sąjungos himno ištrauką. Kiek buvo džiaugsmo, kai pavyko!

Dvi pamokos pralėkė akimirksniu. O kiek sužinota ir išbandyta!

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija – eTwinning mokykla!

2018 balandžio 11 dieną eTwinning portalas paskelbė eTwinning mokyklų sąrašą. Europoje tokios mokyklos vardas suteiktas 1,211 mokyklų, Lietuvoje-38, mūsų rajone-vienintelei Mato Slančiausko progimnazijai.

Programa „eTwinning“ skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) bei nemokamas tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes internetu. Programa prasidėjo 2005 metais kaip pagrindinė Europos Komisijos eLearning programos dalis, o nuo 2014 metų eTwinning įsitvirtino Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programose.

M. Slančiausko progimnazijoje eTwinning projektus koordinuoja anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Kurauskienė. Mokytoja eTwinning projektus vykdo nuo 2009 metų. Pirmasis projektas – “Pasakyk, ką tu valgai, pasakysiu, kas esi”. Drauge su partneriais iš Turkijos, mūsų progimnazijos mokiniai sukūrė bendrą receptų knygą. Projektas buvo apdovanotas Lietuvos Kokybės ženkleliu. 2010 metais, kartu su Portugalija ir Italija, mokytoja L. Kurauskienė vykdė projektą “Linksmoji matematika”. Progimnazijoje mokytojai talkino matematikos mokytoja metodininkė Lina Aleknavičienė. Integruotas anglų kalbos ir matematikos projektas sulaukė ne tik Lietuvos, bet ir Europos Kokybės ženklelio apdovanojimo. 2015 metais progimnazijoje startavo pats populiariausias mokytojos L. Kurauskienės parašytas projektas „Briusas atranda Europą”. Projektas apjungė Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos mokyklas. Tai ilgiausiai trukęs projektas, kurio pagrindinis herojus-meškiukas Briusas, keliavęs lėktuvu į visas šias šalis ir rašęs internetinį dienoraštį. Lietuvoje Briusas visą mėnesį draugavo su 6a ir 7b klasės mokiniais. Meškiuką vaikai nešėsi namo ir kasdien pildė jo dienoraštį, fotografavo, vežėsi į šeimos išvykas savaitgaliais. Į projektą noriai įsitraukė ir mokinių tėvai, ir kitos progimnazijos klasės. Ypač daug džiaugsmo meškiukas suteikė progimnazijos pradinukams. Išlydint Briusą į Lenkiją vaikai net verkė. Už šį puikų projektą mokykla buvo apdovanota Lietuvos ir Europos Kokybės ženkleliais. 2017 metais, drauge su gamtos mokytoja metodininke Inga Misiuviene ir matematikos mokytoja metodininke Lina Aleknavičiene, mokytoja L.Kurauskienė parašė integruotą projektą „Geometrinės figūros gamtoje”. Projekto partneriai-Latvija ir Turkija. Projektą atliko 7b klasė. Mokiniai fotografavo geometrines figūras gamtoje, darė kompiuterinius koliažus, aprašė juos anglų kalba ir talpino eTwinning svetainėje. Geriausios nuotraukos virto knygų skirtukais visose partnerinėse mokyklose. Tokia tarpdalykinė integracija – puikus būdas mokytis matematikos, gamtos ir užsienio kalbos kūrybiškai. Šis projektas taip pat sulaukė Lietuvos ir Europos Kokybės ženklelių.

Mokytoja L. Kurauskienė yra atlikusi 9 projektus, iš kurių 4 apdovanoti Kokybės ženkleliais. Tai aukščiausias projekto įvertinimas.

2018 metais eTwinning programa pasiūlė pildyti paraiškas eTwinning mokyklos vardui laimėti. Paskatinta kolegų, mokytoja L. Kurauskienė, ėmėsi šio darbo. Norint tapti eTwinning mokykla reikėjo atitikti saugios, atviros, bendraujančios ir bendradarbiaujančios mokyklos kriterijus. Labai džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos veikla, projektai ir saugumas atitiko eTwinning mokyklai keliamus reikalavimus.

Nuo 2018 metų balandžio, mūsų progimnazija – eTwinning mokykla.

Didžiuojamės savo veikla, mokinių darbais, mokytojų bendradarbiavimu bei saugia mokykla. Tai puiki dovana artėjančiam M. Slančiausko progimnazijos 40-mečiui.

M. Slančiausko progimnazijos informacija

Gerbiami būsimi, esami ir buvę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, rėmėjai, vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuoti asmenys,

Dėkojame už tai, kad ankstesniaisiais metais rėmėte mokyklą, jai skirdami 2 % gyventojų pajamų mokesčio.

Jūsų remiama progimnazija  kasdien stengiasi tapti labiau atitinkanti tiek visuomenės, tiek moksleivių ir jų tėvų lūkesčius.

Ir šiais mokslo metais kreipiamės į Jus tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.

Remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu, kiekvienas Lietuvos pilietis gali teikti paramą pasirinktai organizacijai, jai skirdamas iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Maloniai kviečiame iki gegužės 2 dienos savo paramą skirti Mato Slančiausko progimnazijai. Labai ačiū jums.

Pildyti galima elektroniniu būdu arba pildant raštu tam tikrą formą.

Violeta Zigmantienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas.
Dalia Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos pirmininkė