Uniformos dėvėjimo tvarka

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklinė uniforma – pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, ugdo vidinę kultūrą , estetinį skonį.
2. Mokyklinė uniforma privaloma dėvėti visiems Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams. Priešmokyklinio ugdymo grupei ši nuostata negalioja.
3. Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas Mokinių taryboje, 1-8 klasių mokinių klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose, Progimnazijos tarybos posėdyje.

II. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
4. Mokiniai progimnazijoje privalo dėvėti uniformą, kuri visada turi būti švari ir tvarkinga.
Mergaitės:
• Nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztukas su progimnazijos logotipu;
• 1-4 kl. nurodytos medžiagos sarafanas;
• 5-8 kl. nurodytos medžiagos sijonas;
• Šaltuoju laiku gali vilkėti tamsiai mėlynos ar juodos spalvos kelnes, džinsus;
• Kasdieną – vienspalvė pasirinktos spalvos palaidinė, golfas;
• Šventinėmis dienomis – balta palaidinė;
• Šiltuoju laiku – raudoni ar mėlyni sportiniai marškinėliai;
• Aksesuaras – raudonas kaklaraištis – neprivalomas, dėvimas pagal pageidavimą.
Berniukai:
• Nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztukas su progimnazijos logotipu;
• Klasikinės tamsiai mėlynos ar juodos kelnės;
• Klasikiniai tamsiai mėlyni arba juodi džinsai;
• Kasdieną pasirinktos spalvos marškiniai, golfas;
• Šventinėmis dienomis – balti marškiniai;
• Aksesuarai – raudonas kaklaraištis, peteliškė – neprivalomi, dėvimi pagal pageidavimą.
5. Uniformos vidinėje pusėje būtina pažymėti mokinio vardą, pavardę ir klasę.
6. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus.
7. Šventinę uniformą privaloma dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas bei atstovaujant progimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, renginiuose.
8. Paskutinį mėnesio penktadienį mokiniai pamokose gali būti tvarkingai apsirengę, tačiau uniforma nebūtina.
9. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti edukacinių išvykų, akcijų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu metu.
10. Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros pamokas; technologijų pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė.

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
11. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, kurie taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, tėvais, globėjais).
12. Du kartus per mėnesį mokyklos administracija vykdo uniformų dėvėjimo patikrą.
13. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą , klasės auklėtojas skatina žodiniu pagyrimu, padėkoja tėvams.
14. Klasei , kurios mokiniai tvarkingai ir nuolatos dėvi mokyklinę uniformą, skiriama administracijos padėka, įvairūs prizai.

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
15. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
16. Mokiniai uniformą užsisako mokykloje gegužės mėnesį iš Uždarosios akcinės bendrovės „MAJORIS IR PARTNERIAI“ atstovo, įmokėję dalį uniformos kainos.
17. Tėvai gali užsisakyti uniformą ir individualiai kreipdamiesi į įmonę (elektroninis paštas info@majoris.lt) ir susitardami asmeniškai.
18. Naujas uniformas gamintojas atveža ar atsiunčia į mokyklą prieš mokslo metų pradžią (rugpjūčio mėn.) arba individualia tvarka.

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
19. Pažeidus mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarką taikomos šios drausminimo priemonės:
19.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos klasės auklėtojas išsiaiškina priežastis, praveda pokalbį.
19.2. Tai kartojantis, mokinys rašo raštišką pasiaiškinimą klasės auklėtojui. Klasės auklėtojas pareiškia pastabą ir apie mokinio nenorą vilkėti mokyklos uniformą, informuoja tėvus ar globėjus.
19.3. Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles, mokinys kviečiamas pokalbiui į Vaiko gerovės komisiją, kur jam gali būti taikoma drausminė priemonė – rašytinis įspėjimas informuojant tėvus.
19.4. Jei klasėje sistemingai pažeidinėjama mokyklos uniformos dėvėjimo tvarka, šios klasės mokiniai netenka galimybės paskutinį mėnesio penktadienį vilkėti laisvai pasirinktą aprangą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Su uniformų dėvėjimo taisyklėmis klasių auklėtojai kasmet supažindina mokinius (pasirašytinai).
21. Mokyklos uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi stebi Mokinių taryba, klasių auklėtojai, mokyklos administracija

Parašykite komentarą