Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Jurgita Katiliavienė
62 kab. (IIIaukštas)
El. paštas jurgakat.33@gmail.com
Mob. tel. nr. +370 67026169

Socialinio pedagogo veikla progimnazijoje:
I. Konsultacinė veikla, vaiko įvertinimas.
II. Darbas su mokinių tėvais, socialinės rizikos šeimomis.
III. Darbas su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais,administracija.
IV. Prevenciniai renginiai.
V. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
VI. Komandinis darbas.
VII. Tiriamoji veikla.
VIII. Informacinė-šviečiamoji veikla.
IX. Socialinės paramos mokiniams; socialinės rizikos šeimų mokinių aprūpinimo būtiniausiais mokinio reikmenimis organizavimas.