Logopedas

RITA PADGURSKIENĖ
Logopedė metodininkė
60 kab.

– įvertina ir nustato kalbos, kalbėjimo sutrikimus,
– teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo  sutrikimus, logopedinių užsiėmimų metu šalina šiuos sutrikimus,
– veda individualius, grupinius ir pogrupinius  logopedinius užsiėmimus mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo  sutrikimų,
– konsultuoja tėvus ir pedagogus, teikia informaciją apie vaiko pasiekimus.

Kreiptis mokyklos telefonu: +370 426 61150