Nuoširdi padėka

Gerbiami tėveliai, gera jausti sutelktumą  ir vieni kitų supratingumą sudarant kuo geresnes sąlygas mokinių ugdymui(si).

Už 2017 metus progimnaziją pasiekė labai graži 2%  jūsų pajamų mokesčio parama. Dėkojame.

Progimnazijos kolektyvo vardu –Violeta Zigmantienė,
pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

TĖVŲ DIENA PROGIMNAZIJOJE

Rekomenduojama

2018 metų lapkričio 22 diena  – Tėvų diena Mato Slančiausko progimnazijoje vyks tokia tvarka:

15.45 val.16.55 val. – tėvų individualūs pokalbiai su mokytojais vaikų ugdymo(si) klausimais.

17.00 val.17.40 val. paskaita tėvams, mokytojams „Vaikų lytinis auklėjimas. Ką atsakyti vaikams į kylančius klausimus“.

17.45. val. – susirinkimai-pokalbiai klasėse, su klasės auklėtoja.

Gerbiami tėveliai, maloniai laukiame jūsų apsilankymo progimnazijoje