TĖVŲ DIENA MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

2017 METŲ LAPKRIČIO 23 DIENĄ PROGIMNAZIJOJE VYKS TĖVŲ DIENA:

* 16.00 – 17.00  INDIVIDUALŪS TĖVŲ POKALBIAI SU MOKYTOJAIS MOKINIŲ UGDYMO(SI) KLAUSIMAIS.

* 17.00 –  PROGIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE. NUOŠIRDI DAINA VISIEMS SUSIRINKUSIEMS.

* 17.10 –  TĖVŲ, MOKYTOJŲ SUSIRINKIMAS „EMOCINIS INTELEKTAS IR UGDYMAS“
Pranešėja –  Audronė Vadakojienė, progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

* 18.00 – TĖVŲ SUSIRINKIMAI KLASĖSE

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI TĖVŲ DIENOJE!

Edukacinė pamoka „Rudeninės spalvos“

Lapkričio 13 d. 3a klasės mokiniai ir mokytoja Irena Katinienė lankėsi Baltojoje sinagogoje. Muziejaus darbuotoja Vita Vitkauskienė mintimis sugrąžino vaikučius į auksinio rudens prisiminimus. Ant darbo stalo puikavosi įvairiaspalviai medžių lapai. Naudodamiesi sudžiovintais lapais trečiokai pasinėrė į kūrybines užduotis. Baigiantis pamokos laikui darbeliuose buvo galima pamatyti ežiukus, laivelius, gėlytes, drugelius. Mokiniai džiaugėsi savo mažais kūrinėliais, kuriais pradžiugins savo klasės draugus ir tėvelius.

Pagaliau penktokai tapo pilnateisiais progimnazijos mokiniais

Penktokai jau nuo pat mokslo metų pradžios su nerimu laukė krikštynų. Abi penktokų klases globoję aštuntokai ne tik bendravo su mažaisiais mokinukais, bet ir kartu keliavo, organizavo bendrus renginius.

Lapkričio 9-oji tapo išskirtine diena tiek mažiesiems, tiek vyresniesiems. Vieni kruopščiai rengė užduotis, kiti su baime dairėsi, kas gi jų laukia vakare. Tačiau garsus beldimas į duris per klasės valandėlę privertė krūptelti net auklėtojas. Prie durų rastas vokas su laišku kvietė visus apsilankyti cirko pasirodyme…

Vakare visiems susirinkus žiūrėti cirko, staiga paaiškėjo, kad vaidinimas neįvyks, nes pabėgo dresuoti žvėreliai. Ir cirko direktoriai aštuntokai Adelė ir Paulius paprašė penktokų sugaudyti ir parnešti išsislapsčiusius artistus. Penktokai kad ir nenoriai, tačiau leidosi ieškoti gyvūnėlių. Bet čia viskas dar tik ir prasidėjo! Jiems teko įveikti begales sudėtingiausių užduočių, kol galiausiai žvėreliai buvo surinkti. Susikabinę už storos virvės 5a ir 5b klasių mokinukai, vedami aštuntokų, turėjo įveikti tamsų labirintą, atlikti keletą sportinių užduočių, dalyvauti medicinos paskaitoje ir, nelaimei, dėl neatidumo, nužudyti du aštuntokus. Linksmajame kampelyje teko papasakoti keletą anekdotų, sudėlioti dėlionę ir įminti užduotas mįsles. Ypatingai sunkios užduotys laukė mažųjų chemijos pamokoje, nes ten kruvinais drabužiais apsirengusios jaunosios mokslininkės ne tik parodė keletą mokslinių eksperimentų, bet ir penktokams leido atlikti cheminius bandymus. Na o kur dar maisto produktų degustavimas, baimės nugalėjimas tamsiame kabinete ir kitos ne mažiau pastangų reikalavusios užduotys. Ir tik po dviejų valandų atkaklaus darbo penktokai pagaliau susirinko visus žvėrelius ir tvirtai laikydamiesi už virvės atžingsniavo į aktų salę. Čia po iškilmingos priesaikos jie pagaliau tapo teisėtais pagrindinės mokyklos mokiniais.

Penktokų krikštynas organizavę 8a ir 8b klasių mokiniai lengviau atsiduso. Nekrikštų mokykloje nebėra.