Nuoširdi padėka

Gerbiami tėveliai, gera jausti sutelktumą  ir vieni kitų supratingumą sudarant kuo geresnes sąlygas mokinių ugdymui(si).
Už 2016 metus progimnaziją pasiekė labai graži 2%  jūsų pajamų mokesčio parama. Dėkojame.

Progimnazijos kolektyvo vardu – Violeta Zigmantienė,
pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

INFORMACIJA DĖL DALYVAVIMO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIME

Skelbiame Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vykdymo 2017-2018 m.m. tvarkaraštį. Šiais mokslo metais, kaip ir ankstesniaisiais, bus dvi galimybės dalyvauti NMPP: mokyklos NMPP testus galės pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemos KELTAS arba mokyklos ir savivaldybės galės teikti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru. Savivaldybės paraiškas dėl dalyvavimo NMPP 2018 m. galės teikti nuo lapkričio 6 iki 24 d., mokyklos – nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 11 d. Daugiau informacijos ČIA.

Kvadrato varžybos

Lapkričio 9 dieną Bariūnų sporto salėje vyko rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos. Mūsų mokyklai atstovavo 4a klasės moksleiviai. Mūsų pradinukų komanda užėmė garbingą antrąją vietą.

Komandą ruošė mokytojai Danutė Klausienė ir Petras Veikalas

Pradinukai respublikinėje konferencijoje

Lapkričio 8 dieną Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko respublikinė mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš  Joniškio, Klaipėdos, Užvenčio, Šiaulių miesto ir rajono mokyklų.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir M. Slančiausko progimnazijos moksleiviai. 2b klasės mokinė Tėja Zablockytė skaitė pranešimą „Būsi aktyvus – būsi sveikas“, 4a klasės mokinė Agnė Visockytė dalijosi žiniomis, pristatydama pranešimą „Noriu augti stiprus ir sveikas“.

Mokinius konferencijai paruošė mokytojos Lina Pilipavičienė ir Danutė Klausienė